Kućni red

Poštovani gosti, Ljubazno vas molimo da se tokom boravka u nekim od naših apartmana pridržavate kućnog reda. Smatraćemo da ste saglasni sa svim pravilima kućnog reda prilikom ulaska u apartman, pa vas molimo da se toga i pridržavate.

 1. Svaki gost je dužan da prilikom ulaska u apartman pokaže ličnu kartu ili pasoš na uvid, osobi koja je zadužena za prijem gostiju u apartman.

 2. Molimo Vas da poštujete vreme odmora i da ne smetate drugim stanarima u zgradi pravljenjem buke i puštanjem glasne muzike. Vreme odora je u periodu od 14-17h i od 23h- 08h.

 3. Relax Apartmani i stanodavac nisu odgovorni za nestanak skupocenih stvari iz stana. Čuvajte vaše stvari.

 4. Relax Apartmani ili stanodavac neće biti odgovorni u slučaju nastanka posledica usled više sile, a koje nisu mogli da spreče: nestanka električne energije, prekida telefonskih linija, prestanka centralnog grejanja u celoj zgradi, problem sa internetom ili kablovskom, problem sa liftom, i dr.

 5. Ukoliko primetite neku štetu ili kvar u stanu, molimo Vas da u roku od 2 sata prijavite nadležnom licu koje vas je uvelo u stan. Svaki gost je dužan da se domaćinski ophodi prema stanu i inventaru. Ukoliko gost napravi štetu u apartmanu slučajno ili namerno, dužan je da je nadoknadi u celosti ukuljučujući i trošak angažovanja servisa ili majstora za opravku iste.

 6. Ulazak u apartman je posle 14h a izlazak do 12h. Ukoliko želite da ranije uđete ili kasnije napustite apartman, molimo Vas da nas obavestite na vreme kako bi pokušali da Vam izađemo u susret. Svako produženje boravka posle 12h, ukoliko je moguće, se dodatno naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

 7. Prilikom izlaska iz stana gost je dužan da sačeka odgovorno lice u dogovoreno vreme i preda mu ključeve, da bi se izvršio pregled stana i inventara.

 8. Prilikom izlaska iz apartmana molimo vas da proverite da li ste već isključili svetla u stanu, zatvorili sve slavine, isključili bojler i sve električne uređaje i zaključali stan.

 9. Ukoliko gost izgubi ključ od apartmana, dužan je da nadoknadi troškove kupovine nove brave i izrade dodatnih ključeva.

 10. U apartman je zabranjeno unositi druge električne uređaje, lako zapaljive stvari, stvari sa jakim i neugodnim mirisom i eksplozivne stvari.

 11. Tokom Vašeg boravka u apartmanu za sva pitanja i informacije vam stoji na raspolaganju nadležno lice koje vas je uvelo u apartman i dalo ključeve.

 12. U slučaju da gost želi iz privatnih razloga da prevremeno skrati boravak u apartmanu, novac se ne vraća.

 13. Mašina za pranje i sušenje veša, pegla, klima uređaj i ostali elektični uređaji mogu se koristiti samo u prisustvu gosta u apartmanu.

 14. Ukoliko se gost ne pridržava pravila kućnog reda, stanodavac može bezuslovno da otkaže boravak gostu.

Dragi gosti, najljubaznije Vas molimo da nam svaku nepravilnost, problem ili sugestiju prijavite putem e-maila ili telefona u što kraćem roku. S’ poštovanjem! Relax ApartmaniBeograd